portfolio-katalogDekoracji-Angeldecorations-swami-reklama-drukowana-libiaz-min[1]
swami-portfolio
Portfolio

Angel Decorations

Materiały reklamowe

Angel Decorations

Przygotowanie katalogu dekoracji ślubnej dla firmy Angel Decorations z Krakowa. Praca polegała na przygotowaniu projektu graficznego, katalogu informacyjnego w wersji interaktywnej oraz do druku.

Klient:  Angel Decorations
Działania:  Projekt graficzny katalogu, przygotowanie w wersji interaktywnej oraz do druku.
Użyte:  Indesign, Photoshop.

Angel Decorations

Angel Decorations - Materiały reklamowe - Portfolio - sWaMi
Wróć do Portfolio